Bij sommige mensen loopt de angst voor overgeven zo hoog op dat je van een fobie kunt spreken, net zoals je een fobie kunt hebben voor spinnen of voor mensenmassa’s. In dit geval zijn angst en paniek gekoppeld aan een situatie: overgeven.

En dat is niet zo gek, want overgeven is een ingrijpende gebeurtenis, waarover je geen controle hebt. Het overkomt je. Dat geeft bij iedereen angst. Die komt vooral neer op bang zijn voor de negatieve reacties van anderen op het overgeven. Overgeven in gezelschap moet gewoonweg een afgrijzelijk fenomeen zijn, iets dat je koste wat koste een tweede maal wilt voorkomen.Mensen die de angst hebben vermijden situaties die het probleem opwekken, zoals openbaar vervoer, kermissen en kijken naar dronken mensen.

Het begint simpel. Je bent ziek en krijgt dan als symptoom misselijkheid. Dat leidt soms tot paniek die angstreacties geeft die op hun beurt misselijkheid versterken.

Als je er niets aan doet, kan het erger worden. En op een gegeven moment leiden dat je eronder lijdt. Eigenlijk is het belangrijkst dat je zo min mogelijk toegeeft aan de angst. Wie angstig is, ervaart de drang om te vluchten of te vechten. Vooral overgevoelige en geremde mensen vluchten weg.

De angstaanjagende situaties uit de weg gaan, maakt het probleem soms groter. Heel makkelijk belandt je middenin een vicieuze cirkel. Je bent ergens, maar de gedachte ‘ik mag niet misselijk worden’ laat je niet los. Daarover ga je je ontzettend druk maken, waardoor je natuurlijk misselijk wordt. Je gaat dan situaties vermijden met als risico: sociaal isolement

Natuurlijk heeft iedereen weleens last van angsten. We spreken pas van een angststoornis als iemands normale leven ontregelt door zijn of haar angsten.

In een behandeling moet je je eigenlijk blootstellen aan het angstopwekkend object of situatie totdat de angst gedaald is en dan merk je: het gevoel van angst is er niet.

Je kunt goed van de angst voor overgeven afkomen. Vaak niet zelf, daarvoor moet je hulp zoeken. Advies is: ga praten met je huisarts en leg hem het probleem voor. Hij heeft beroepsgeheim, dus zal het niet aan mensen uit je omgeving vertellen.

Er is in ons land een site waar mensen met last van angst voor overgeven terecht kunnen voor uitwisseling van ervaringen via een discussieforum en chatbox: Emetofobie.nl.