Met de bovenstaande zin is iets aan de hand. Je weet namelijk niet voor 100% zeker of Angela het geweer in handen had, of die man. Dit is één van de zinnen die door de universiteit van Chicago is gebruikt in een onderzoek naar communicatieproblemen.

Als je denkt dat mensen met wie je iedere dag praat zichzelf niet duidelijk genoeg uitdrukken, krijg je gelijk van de onderzoekers.

Men stelde een groep sprekers en een groep luisteraars samen. De sprekers moesten zinnen uitspreken en de luisteraars moesten aangeven of ze die begrepen hadden.

Sprekers dachten een aantal maal dat de zin de ze hadden overgebracht duidelijk was, dat de betekenis ervan zeker weten was overgekomen bij de luisteraar. In bijna de helft (46%) van de gevallen bleek die aanname onterecht. Conclusie: we blijken ons vermogen om duidelijk te communiceren te overschatten.

De boodschap van dit onderzoek is duidelijk: calculeer in dat er mis-communicatie ontstaat in een gesprek. Als je er zeker van wil zijn dat je begrepen wordt, neem dan aan dat de boodschap minder duidelijk is dan je in eerste instantie denkt.

(Bron: University of Chicago – Chronicle).