Uit een onderzoek van de Universiteit van Maryland blijkt dat ouders van kinderen met ADHD gecombineerd met andere gedragsstoornissen een 2 tot 5 keer grotere kans hebben op een psychisch probleem zoals drugsverslaving, angststoornis of depressie.

Sinds 1995 werden voor dit onderzoek 200 kinderen met ADHD en hun ouders gevolgd. Volgens onderzoeker Chronis zijn alle behandelingen minder effectief wanneer ouders zelf problemen hebben. Ze zouden dan minder goed in staat zijn een omgeving te creƫren die effectief is voor het kind. Daarom is het bij de diagnostiek noodzakelijk om verder te kijken dan het kind alleen. Het behandelen van de problemen van de ouders kan invloed hebben op de behandeling van het kind.

Het onderzoek is gepubliceerd in het decembernummer van Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Voor meer informatie: www.aacap.org of www.jaacap.com