Precieze oorzaken van autisme en alle daarop lijkende milde varianten zijn tot op vandaag onduidelijk. De natuurgeneeswijze heeft eigen visies ontwikkeld op de achterliggende mechanismes van de kenmerken van ontwikkelingsstoornissen met daaraan gekoppeld suggesties voor behandeling. Het is goed om ook deze gedachten te kennen. Immers, de reguliere kijk op ontwikkelingsstoornissen laat nog te wensen over als het gaat om het weten van oorzaken en alternatieven voor behandeling.

Binnen de natuurgeneeswijze worden tekortkomingen in het complexe systeem van biochemie op niveau van het stofwisselings- en/of immuniteitssysteem bestempeld als centrale oorzaak van autisme en varianten daarop. De invloed van zware metalen op de ontwikkeling van neuronen zou groot zijn. Al in een vroeg stadium van de ontwikkeling kunnen deze de ontwikkeling van neuronen schaden. Wat behandeling betreft, zou op de eerste plaats het voedingspatroon moeten worden aangepast om ontgiften van het lichaam te stimuleren (zie feingold.org). Sommigen zeggen dat men voeding die peptiden uit gluten en caseïne bevat het beste kan vermijden. Verdere behandeling komt volgens natuurartsen neer op suppletie met zink, vitamine B6 + magnesium, spijsverteringsenzymen en vitaminen A en C.
De vraag is nu: bestaat hiervoor voldoende wetenschappelijke onderbouwing? Van alle verrichte studies naar het effect van magnesium + B6 kan slechts een de toetssteen van Cochrane doorstaan en het resultaat daarvan is niet te generaliseren vanwege het te kleine aantal onderzochte personen (2005, slechts acht proefpersonen). Vier jaar later voert James Adams bewijzen aan voor toxicologische processen bij autisten, zie autism.asu.edu. Bij drie- tot achtjarige kinderen met een vorm van autisme hangt de ernst van de symptomen (gemeten met de ADOS) rechtstreeks samen met de uitstoot van zware metalen in de urine (Journal of Toxicology, 2009). Verder zou de helft van autistische kinderen last hebben van problemen in het maagdarmstelsel. Beduidend meer dan gemiddeld, wat de vraag oproept wat op lichamelijk en biochemisch vlak nu precies ontregeld is. Adams is er op basis van zijn eigen research en beoordeling van dat van collega’s stellig van overtuigd dat de genoemde supplementen kinderen met autisme ten goede komen.

Zie voor meer informatie: legacy.autism.com/treatable/adams_biomed_summary.pdf, autism.asu.edu/DANConsensusReport.htm (overzicht van mogelijk werkzame supplementen) en autismeonderzoek.nl.

(F.A. Ruiters, World Wide Wisdom: Kind & Adolescent Praktijk, nr 3. sept. 2010)

Copyright © 2016 Frank Ruiters & Juglen Zwaan