De sleutel tot blijvende gezondheid voor vrouwen is: blijf een leven lang alleenstaand. Die conclusie volgt uit een onderzoek bij 4.500 mannen en vrouwen, waaruit wordt afgeleid dat zij die alleenstaand blijven een betere mentale gezondheid genieten dan vrouwen trouwen of te maken krijgen met gevolgen van een breuk.

Voor mannen geldt wat anders. Die varen wel bij een relatie.


De onderzoekers van de Universiteit van Londen baseren hun bevindingen op antwoorden op een vragenlijst die werd voorgelegd aan volwassenen jonger dan 65 jaar. Uit het onderzoek bleek ook dat het samenwonen met een partner mannen gelukkig stemt, terwijl voor vrouwen alleen het huwelijk gunstig werkt. Scheiden en uit elkaar gaan zijn voor beide seksen pijnlijk, maar vrouwen hebben een langere herstelperiode nodig dan mannen.

Al eerder werd aangetoond dat alleenstaande mannen meer ongenoegen ervaren dan getrouwde mannen. Voor vrouwen geldt dus meestal exact het tegenovergestelde.

(Journal of Epidemiology and Community Health, januari 2004)