Uit een recent Brits onderzoek is naar voren gekomen dat oogcontact met een sexy persoon je hersens stimuleert. Het gaat om dat deel van de hersens dat te maken heeft met een gevoel van beloning.

Bewust kijken naar mensen die je leuk vindt geeft door die stimulans weer die frisse oppepper die je nodig had. Flirten geeft niet alleen meer energie, maar voert ook de geestdrift op naar grotere hoogten. Het is overigens wel belangrijk even te wachten tot de ander ook terugkijkt anders is er geen effect.

Een team van Britse neurologen legde de hersenactiviteit vast van mensen die aangekeken werden door onbekende personen die zij aantrekkelijk vonden. Bij duidelijk terugkijken van de onbekende was er een toename van de activiteit in het hersengebied. Als de persoon op de afbeelding ontwijkend keek of de blik afwendde dan ging de hersenactiviteit van deze personen juist omlaag.

We kunnen hiervan leren dat je ervoor moet zorgen dat je een paar keer per dag mensen die op jou plezierig en aardig overkomen even aankijkt. Dat geeft een gevoel van waardering, stimulans en tevredenheid voor jou en die ander.

Uitgaan geeft je daardoor weer nieuwe energie, als je de mogelijkheid aangrijpt om hier en daar te flirten en waarderende blikken op te vangen.