Kinderen met ADHD reageren anders op het krijgen van feedback dan kinderen met een autistische stoornis en kinderen zonder ontwikkelingsstoornis. Dat stelt Yvonne Groen, die op dit onderwerp is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij analyseerde de reacties van de hersenen en de hartslag, terwijl kinderen de feedback op hun antwoorden verwerkten.

Tijdens het uitvoeren van een taak pasten de kinderen met ADHD hun gedrag in mindere mate aan als zij feedback kregen dan andere kinderen. Daaruit concludeert Groen dat zij de gevolgen van hun eigen gedrag niet zo goed kunnen voorspellen. Dit maakt hen voor het aanpassen van gedrag afhankelijk van reacties van buitenaf. Ritalin vermindert dit probleem. Kinderen met ADHD die Ritalin slikten, bleken minder afhankelijk van feedback.
Uit de resultaten blijkt verder dat kinderen met ADHD of een autistische stoornis minder emotioneel op negatieve feedback reageren dan kinderen zonder ontwikkelingsstoornis.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen