Onderzoekers bepleiten een bijna continu gebruik van checklists, gericht op de symptomen van aandachtsproblemen, impulsiviteit en overbeweeglijkheid. Dat is omdat zij vaststelden dat de symptomen van ADHD bij kinderen veranderen wanneer zij ouder worden.Een onderzoeksteam stelde vast welke kenmerken van ADHD voorkwamen bij 118 (jonge) kinderen met die diagnose gedurende een periode van 8 jaar. Men constateerde dat 37% van de kinderen met ADHD die behoren tot het gecombineerde subtype (d.w.z. dat zij èn aandachtsproblemen èn hyperactiviteit/impulsiviteit tonen) en 50% van de kinderen met alleen kenmerken van aandachtsmoeilijkheden voldeden aan de criteria van een ander subtype uit het spectrum van ADHD.

Het team stelt nu voor om het subtype waarbij alleen impulsief en hyperactief gedrag gezien worden als mildere vorm van ADHD op te vatten. Dit schrijven zij in ‘Archives of General Psychiatry‘ (2005; 62: 896‚Äì902).