ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) wordt gezien als een stoornis van de impulscontrole, met als belangrijkste kenmerken: impulsiviteit, overbeweeglijkheid en aandachtsproblemen. Deze geven veel problemen op sociaal vlak en leergebied. Symptomen worden meestal verminderd met het stimulerend medicijn ritaline.

Nu blijkt dat een variatie in genen die in verband wordt gebracht met ADHD 10.000 tot 40.000 jaar geleden al voor het eerst voorkwam, en waarschijnlijk gunstig is geweest voor de eerste mens.
Ongeveer de helft van mensen met ADHD blijkt dit afwijkend gen te hebben.

De wetenschappers denken nu dat in een periode van de menselijke evolutie de karakteristieken van de ADHD, die n├▓ ervaren worden als storend in de klas, zoals steeds op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen, gunstig zijn geweest voor de vroege mens.

Die vroege mens met veranderd gen was waarschijnlijk succesvoller in de voortplanting, wat verklaart waarom het afwijkend gen nu nog zo vaak voorkomt.

De onderzoekers denken nu dat het zoeken naar alternatieve lesmethoden nuttiger is dan medicatie bij ADHD.

(Proceedings of the National Academy of Sciences)