Sporten of het op een andere manier actief bezig zijn, kan de kans op een depressie bij jongeren verkleinen, zo concluderen Amerikaanse onderzoekers.

Gedurende het onderzoek werden 4500 scholieren gevraagd of ze minstens drie keer per week 20 minuten aan lichaamsbeweging deden. Ook werd onderzocht in hoeverre er sprake was van depressiviteit bij deze scholieren.Uit de resultaten blijkt dat depressie minder vaak voorkomt bij jongeren die regelmatig sporten en/of bewegen. Daarnaast blijkt het verhogen van de hoeveelheid lichaamsbeweging te leiden tot vermindering van de symptomen van depressie.(WebMDHealth)