Kleuters die hun omgeving onderzoeken, zich vaak in het sociale verkeer met andere kinderen begeven en communiceren met volwassenen hebben op latere leeftijd betere schoolprestaties dan pubers die dat als kleuter niet deden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Actievere 3-jarigen krijgen op 11-jarige leeftijd òòk een hogere niveau-aanduiding op intelligentietests. Hun IQ ligt 12 punten hoger dan bij de minder inactieve kleuters. Het effect van een aantal factoren, zoals opleiding en beroep van de ouders, is via berekeningen weggenomen.

Door actief te zijn zorgen de kleuters zelf voor een stimulerende omgeving, die hun cognitieve mogelijkheden ontplooien laat. Zo verklaren de onderzoekers de gevonden verschillen.

(Bron: Journal of Personality and Social Psychology)