Volgens Amerikaanse psychologen kunnen omhelzingen met je partner de verhoogde bloeddruk die stress geeft tenietdoen.

Voor hun onderzoek vroegen ze 100 mensen om de hand van hun partner vast te houden en 20 seconden elkaar te omhelzen, terwijl ze een romantische video bekeken. Een evengrote groep moest rustig naast hun partner blijven zitten bij het bekijken van dezelfde beelden.

Daarna werden alle deelnemers gevraagd om zich gebeurtenissen voor de geest te halen die hen boos of gestresst hadden gemaakt. Tegelijkertijd maten de onderzoekers de bloeddruk op. De groep mensen die elkaar vast hadden mogen houden lieten een veel minder grote bloeddrukstijging zien dan de andere groep.

Onderzoekers zien in deze uitkomsten een verklaring voor het feit dat mensen die getrouwd zijn of langdurig samenwonen een veel gezondere hartfunctie hebben dan alleenstaanden.

(USA Today)