Al lange tijd is bekend dat stress en emotionele spanningen grote invloed hebben op je lichamelijk functioneren. Mensen die erg onzeker, negatief en gestresst zijn lopen bijvoorbeeld een grote kans op een hartaanval. In een onderzoek door de Katholieke Universiteit Tilburg is de invloed van die psychische stress duidelijk gemeten.150 hartpatiënten (die aan aantal jaar geleden opgenomen waren in het ziekenhuis met ernstige hartproblemen) werden ingedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg naast de standaardbehandeling (medicatie) een herstelprogramma tegen stress. De andere groep alleen maar de gangbare medicijnen of dotterbehandeling.

Om bij de eerste groep stress te verminderen, kreeg men drie per week lichamelijke training. Bekend is dat lichaamsbeweging de stemming verbetert. Daarnaast kregen de patiënten ook duidelijke informatie over de factoren die de kans op hartproblemen vergroten. Als dat nodig was, kreeg men ook wekelijks een gesprek met een psycholoog.

Het effect van de anti-stress-therapie bleek zeer groot. Na negen jaar was er sprake van 80% minder sterfte.

De onderzoekers zijn zo enthousiast over deze bevindingen dat ze er nu voor pleiten zo’n anti-stress-therapie standaard in te voeren voor alle hartpatiënten. Men denkt dat de drempel voor een psychologische behandeling nu vaak te hoog is. Daardoor wordt de stap onterecht niet genomen.

(Bronnen: Circulation, ANP)