Pubers worden slecht begrepen. Veel volwassenen zijn namelijk vergeten hoe ingrijpend de puberteit is geweest. En dat maakt dat volwassenen het lastig vinden om met een puber in gesprek te gaan. De lastige dillema’s waar ouders, leraren en opvoeders voor komen te staan, zijn te tackelen. Zo stelt Willem Heuves, die universitair docent in de klinische psychologie is, en een boek over deze groep schreef dat vol staat met praktische handreikingen.

Heuves stelt dat het van belang is om te beseffen dat pubers hun ouders nodig hebben om te begrijpen dat er grenzen zijn aan gedrag. Veel pubers proberen grenzen uit, maar rekenen er op dat ook bij problemen hun ouders er zijn om grenzen te herstellen en de schade beperkt te houden. Anderzijds merken ouders dat een verbod met meer werkt. Anders dan in de kindertijd kan een puber niet zo maar worden gedwongen tot het uitvoeren van een verzoek door een straf op te leggen. Het heeft dan ook geen zin om sancties in de strijd te gooien, waar ouders geen greep op hebben. Wat dan wel?
Heuves raadt aan om in gesprek te gaan. Wanneer je als ouders bijvoorbeeld merkt dat je zoon of dochter met wiet experimenteert, spreek je over eigen gevoel van angst en bezorgdheid en laat je de puber vertellen waarom hij gebruikt. Stel vragen als u iets niet snapt in plaats van te oordelen. Vertel waar hij of zij informatie of hulp kan krijgen over alcohol en drugs (www.drugsinfo.nl). Maak als ouders over dit onderwerp geen ruzie waar de zoon of dochter in kwestie bij is.

in ‘Pubers, ontwikkeling en problemen’ behandelt Heuves deze en andere problemen, zoals suïcidaliteit, gedragsproblemen, angst en depressie. Deze gids gaat in op het signaleren en oplossen van veelvoorkomende puberproblemen. In dat verband komt ook de achtergrond van problemen als uitvoerig aan bod. In het geval dat professionele hulp nodig is, geeft het boek advies op welke wijze die hulp het beste kan worden ingezet.

(Heuves W.: Pubers, ontwikkeling en problemen. Uitgeverij Van Gorcum, € 15.50)