Gebruikersavatar
volhoudertje
Moderator
Berichten: 13718
Lid geworden op: 02 jul 2006 23:04
Locatie: In Nederland Door Omstandigheden

Re: God = Wij

angel86 schreef:Ik weet gewoon zeker dat God bestaat. En zeker niet klein is. Maar supergroot. Het is gewoon jammer, dat veel mensen een mening hebben zonder de Bijbel vaak gelezen te hebben.
Je hoort mij niet zeggen dat God niet bestaat. Zou ik de Bijbel trouwens niet gelezen hebben? Waarom zou je God trouwens aan de Bijbel koppelen? Je kunt ook op strikt persoonlijke basis geloven in 'iets' of hoe je het ook maar noemen wilt. Voor mij maakt het echt niet uit of je het Boeddha, Allah (moet je tegenwoordig een beetje mee oppassen, want die vinden veel mensen tegenwoordig eng 001_tongue ) Jaweh, of Christus noemt, het zijn manifestaties van hetzelfde begrip.
* Liebe Macht Frei *

Gebruikersavatar
Matrix
Berichten: 1065
Lid geworden op: 22 aug 2009 22:25
Locatie: Friesland.

Re: God = Wij

Arme andere wezens, worden allemaal buitengesloten omdat de mens denkt dat alles om hun draait. :crybaby:
Een enorm sterke zin die de essentie van geloof in een god in mijn ogen blootlegt.
De mens is snel geneigd (hoe kan het ook anders) om te denken vanuit menselijke maatstaven en emoties. Iets is 'goed', iets is 'slecht'. Iets is 'positief' of 'negatief'. Het zijn wij mensen die deze definities en waardeoordelen aan woorden en gevoelens geven. Alles wordt beredeneerd vanuit dit menselijk perspectief, waar ik mij zo nu en dan aan kan ergeren. Ik denk niet dat een oppermachtig wezen rekening zou houden met onze definities van goed en/of slecht.

De stelling God = Wij zou ik opvatten (met bovengenoemde in het achterhoofd) als: Wij hebben god geschapen, niet andersom. In die zin vind ik de stelling juist.
Iets geloven in de trant van 'God is alles om ons heen, en god is alle mensen' vind ik eerder klinken als 'We zijn in een hoek gedreven door wetenschap, we moeten een nieuwe definitie van god vinden die past in het huidige wetenschappelijk beeld en nagenoeg niet te bewijzen of te ontkrachten is.'
Natuurlijk, alles dat bestaat om ons heen is prachtig. Ik noem dat niet god, ik noem dat realiteit. Maar daarin is iedereen natuurlijk vrij. :)
God is absoluut niet WIJ. Wij zijn niet volmaakt God daar intege wel. Je kan er pas achter komen wie God is als je de bijbel leest. Of kijk in de natuurlijk. Dat is zeker puur toevallig ontstaan.
Ik denk niet dat je per se de bijbel zou moeten lezen of te weten wie/wat iets is, of erin te geloven. (Nu wil ik trouwens niet beweren dat ik de bijbel niet gelezen heb.) Bij sommige onderwerpen gaat automatisch mijn 'fictie'-alarm af. :p Ik hoef ook niet per se over kabouters te lezen om erachter te komen of ze wel of niet bestaan. En ja, wat betreft de natuur zijn er enorm veel verklaring die het ontstaan van het universum, en daarmee de natuur kunnen verklaren zonder daar een hogere macht in te betrekken. Het zou zelfs inderdaad gewoon toeval kunnen zijn.
(Een typisch tegenargument is *met oog op menselijk denken en de beperking daarin*; God heeft ons gemaakt, want het is allemaal té geweldig om toeval te zijn. Als god nog geweldiger is en dit heeft kunnen maken, wie heeft god dan gemaakt, en waarom is dat wel logisch?)
Ik vind het sowieso een denkfout om te beweren dat wanneer iets niet meteen logisch te verklaren is het meteen maar toe te schrijven aan een hogere macht in de trant van 'het kan dan toch niet anders?'. Er zijn nog duizenden verklaringen, het is enkel menselijk om voor de meest mysterieuze en onverklaarbare te kiezen. We houden nu eenmaal van spanning en sensatie. :badgrin:

Gebruikersavatar
volhoudertje
Moderator
Berichten: 13718
Lid geworden op: 02 jul 2006 23:04
Locatie: In Nederland Door Omstandigheden

Re: God = Wij

Matrix schreef:
Arme andere wezens, worden allemaal buitengesloten omdat de mens denkt dat alles om hun draait. :crybaby:
Dat is helaas maar al te waar. Gereformeerden gaan er zelfs van uit dat dieren niet in de hemel kunnen komen omdat ze geen ziel zouden hebben. Nou, als ik ooit naar de hemel ga zou ik voor geen goud in de Gereformeerde hemel terecht willen komen. Wat is een hemel zonder de zang van vogels of de schoonheid van andere dieren. Eh …toegegeven, ik zou in de hemel liever geen vliegen of muggen willen tegenkomen. Die mogen van mij best onder de wezens zonder ziel gerangschikt worden. [027]
Matrix schreef:De stelling God = Wij zou ik opvatten (met bovengenoemde in het achterhoofd) als: Wij hebben god geschapen, niet andersom. In die zin vind ik de stelling juist.
Dat is in essentie ook wat ik bedoel. God als menselijke schepping. De mens kan vanwege de opbouw van zijn hersenen waarschijnlijk ook niet anders dan tot de definitie van een godsbegrip komen. Er is zelfs aangetoond dat er een ‘reli kwab’ in de menselijke hersenen aanwezig is die zorgt voor mystieke en religieuze ervaringen.

Als menselijke eigenschap vind ik godsbesef dan ook niet verkeerd. Maar het is de keus of iemand zich wil conformeren aan geïnstitutionaliseerd geloof en alle dogmatiek er van wenst te omarmen. Dat zou mijn keuze niet zijn.

Als ik uit ga van een (zoals ik het voor het gemak maar noem) Humanistische, of mens gerichte benadering vind ik geloof in God geen slechte zaak, zeker niet als het kan bijdragen tot een mesnelijk 'Wij' gevoel dat iets positiefs oplevert. Alleen die positieve opbrengst en invulling, daar schort het helaas wel eens aan.
* Liebe Macht Frei *

Gebruikersavatar
Matrix
Berichten: 1065
Lid geworden op: 22 aug 2009 22:25
Locatie: Friesland.

Re: God = Wij

Daar kan ik mij bij aansluiten.

(Al blijft de naam 'reli kwab' die zou zorgen voor mystieke en religieuze ervaringen weerstand bij mij oproepen. Wij definiëren deze kwab zo omdat we het fenomeen 'religie' kennen. Ik zie het echter als een deel van de hersenen dat wel verantwoordelijk is voor het zoeken naar antwoorden, maar ik zie niet helemaal in waarom dat specifiek religieuze zouden moeten zijn. Godsbesef is toch niet iets waar we mee geboren worden, hier is externe voeding voor nodig. (Volgens mij hadden we hier eens een gesprek over op een ander forum?))

Gebruikersavatar
Matrix
Berichten: 1065
Lid geworden op: 22 aug 2009 22:25
Locatie: Friesland.

Re: God = Wij

Matrix schreef:
volhoudertje schreef:Je zou inderdaad tot de conclusie kunnen komen dat de mens God verzonnen heeft, maar dat is een simplificatie die niet toereikend is als je het bestaan van God in een bredere context wil zien. Als we er van uit gaan dat godsbegrip een specifiek menselijk fenomeen is, lijkt de gedachte gerechtvaardigd om te stellen dat we te maken hebben met een eigenschap die in de mens besloten ligt. Dit is godsbegrip en religie bekeken van uit een mensgericht oogpunt.
Welke bredere context precies?

Het stellen dat godsbegrip een eigenschap is die in de mens besloten ligt klopt naar mijn idee niet. Dit punt heb je al vaker aangehaald, en mij ontbreekt nog steeds de argumentatie waarom dit zo zou zijn.
Mensen worden voor zover ik weet niet geboren met godsbesef, gezien ik van mening ben dat het de mens is die god heeft gecreëerd, en niet andersom. Wat je zou kunnen bestempelen als 'godsbesef' zie ik in deze context meer als een gezonde nieuwsgierigheid voor het onverklaarbare, waar sowieso wél aanwezig is in de mens vanaf de geboorte.
Toch is het een interessant punt wat je hier aanhaalt. Zou een mens dat vanaf de geboorte in een donkere kamer wordt opgesloten zonder enige externe invloed (wel met eten en drinken natuurlijk) anders dan een paar voetstappen af en toe godsbesef hebben? Zou deze een god, Jezus, of wat dan ook zien in zijn/haar verbeelding? Zou iemand die geboren wordt zonder zintuigen goddelijke gedachten ervaren? Mocht dit het geval zijn, is de kans groot dat god bestaat, op wat voor manier dan ook. Een dergelijk experiment uitvoeren is natuurlijk onmogelijk, de proefpersoon zou deze informatie namelijk niet over kunnen brengen.
Godsbesef is naar mijn mening iets wat van buitenaf komt, en dan wel op de manier dat het van mens naar mens wordt overgebracht. Het woord god, en de daarbij behorende zaken worden in het dagelijks leven veel gebruikt, en zijn vooral in de media vaak te horen - iets wat naar mijn idee de gezonde nieuwsgierigheid de goddelijke input geeft.
Dit was de betreffende post trouwens. Misschien wel een leuke toevoeging aangaande dit onderwerp.

Gebruikersavatar
volhoudertje
Moderator
Berichten: 13718
Lid geworden op: 02 jul 2006 23:04
Locatie: In Nederland Door Omstandigheden

Re: God = Wij

Ik vind het zeker een interessant punt om over door te filosoferen.

Ik citeer even een stukje dat gaat over de neuropsycholoog Dr. Michael A. Persinger.

Naast het gewone fysiologische onderzoek van de hersenen maakt Persinger gebruik van een revolutionaire techniek. Proefpersonen krijgen een helm opgezet waar kleine electromagneten op aangebracht zijn. Hij beïnvloedt de zenuwcellen in de hersenen met magnetische signalen en wekt daarmee mystieke ervaringen op. Persinger komt op basis van zijn onderzoek tot de conclusie dat de mystieke of religieuze ervaring een neurologisch fenomeen is. "Ik doe geen uitspraak over het al dan niet bestaan van God, maar de godservaring is in ieder geval een zaak van vurende neuronen" zo stelt Persinger.

Je zou er dus van uit kunnen gaan dat dit betreffende hersengedeelte de mens het intrinsieke vermogen verschaft voor mystieke en religieuze ervaringen. Mensen worden niet met een godsbesef geboren. Solitaire opgegroeide en levende mensen naar alle waarschijnlijkheid ook niet. Bestaan dat soort mensen eigenlijk? Wat dat betreft heeft het ook weinig zin om een bij wijze van analogie te verwijzen naar Plato’s grot.
De verdere uitwerking van het godsbesef is afhankelijk van de cultuur waarin een persoon is opgegroeid. De eerste ontwikkelingsfase van het godsbesef verloopt cultureel gezien via animisme of polytheïsme. Het monotheïstisch denken volgt pas in een latere ontwikkelingsfase van een samenleving of cultuur.

In de geschiedenis van de mensheid zijn diverse culturen tot de definitie van het godsbegrip gekomen. We treffen het aan bij de Egyptenaren, maar ook bij de Maya’s en Inca’s of Noord Amerikaanse Indianen. Dit zijn ontwikkelingen die onafhankelijk van elkaar hebben plaats gevonden. Er is niet alleen sprake van een grote geografische afstand, maar ook wat betreft tijdstip. Ik zie hier dus een wetmatigheid, of iets dat naar alle waarschijnlijkheid zal plaatsvinden naarmate een samenleving zich ontwikkelt. Je zou het daarom een ontwikkeling kunnen noemen die in de mens besloten ligt. Ik kan in ieder geval geen cultuur noemen waarin de ontwikkeling van het godsbesef niet heeft plaatsgevonden.

Misschien bevinden we ons wat religieus of 'spiritueel' denken betreft nog aan het begin van een bepaalde ontwikkeling. Op dit moment wordt er een felle strijd gevoerd tussen de grote monotheïstische godsdiensten. Met alle gevolgen van dien . (Joods-christelijk versus Islam) Zou het niet denkbaar zijn dat er in een latere fase van de mensheid een synthese tussen deze religieuze concepten plaatsvindt? Het zijn slechts verschillende benaderingen van hetzelfde gedachtengoed, die in essentie meer overeenkomsten hebben dan verschillen.
Ik ga er niet van uit dat de mens per definitie conflict gericht is. Echte vrede zullen wij in ons leven niet meer meemaken. Maar conflciten en tegenstellingen dienen er naar ik aanneem slechts voor om uiteindelijk het harmonie model en consensus te bereiken. Misschien een beetje naïeve veronderstelling, maar beslist niet ondenkbaar.

Het is heel utopisch geredeneerd, maar als die ontwikkeling plaatsvindt, dan zijn we in principe weer bij de oorspronkelijke functie van het godsbesef uitgekomen, namelijk een bindende factor creëren om te zorgen dat de groep of stam zijn kracht en gezondheid behoudt. Het gaat dan niet meer om een stam waar een paar duizend mensen deel van uitmaken, het zou een globale en interculturele bewustzijnsontwikkeling zijn.
* Liebe Macht Frei *

Leeuwtjuh

Re: God = Wij

Leeuwtjuh's pastoor schreef: Als ik bij mensen op huisbezoek ben, dan hoor ik regelmatig diepe verzuchtingen van moeilijke dingen die men moet meemaken. Sommigen moeten ook heel wat doorstaan: een zware lijdensweg van ziekte en persoonlijke tegenslag, grote zorgen om de kinderen en kleinkinderen, geldproblemen, moeilijkheden op het werk, het gemis van een dierbare die overleden is en een rouwproces waar men niet uitkomt. Iedereen heeft dan wel eens het gevoel dat men de grootste problemen van het dorp heeft. Mensen denken dan wel eens: er is niemand die het nog zwaarder heeft dan ik, ons leed is het grootste wat er bestaat. Ook al kan het in een mensenleven inderdaad heel zwaar zijn wat men allemaal op de schouders krijgt: vergelijk je nooit met een andere! Er is de oude spreuk: “Ieder huisje heeft zijn kruisje”, en dat is ook zo: achter elke deur zit pijn en leed en soms ogen mensen wel gelukkig maar dragen toch heel wat leed. Elk heeft zijn moeilijkheden maar weet als gelovige dat de Heer altijd met u meegaat en dat je in je moeilijkheden nooit alleen bent. Hij is er altijd.

Deze week vond ik een mooi verhaal over iemand die bij de Heer klaagde dat hij het zo moeilijk had. De man beklaagde zich bij God dat zijn kruis veel te zwaar was om te dragen. God wilde van het geklaag van de man af en daarom bracht God hem in een grote zaal, waarin alle kruisen van de mensen stonden opgesteld. Tussen al deze kruisen mocht de man zich er één uitzoeken, dat hij wel wou dragen. Hij bekeek ze allemaal heel oplettend. Eén was heel dun, een ander was lang en groot. Eén was heel klein, maar als hij het opheffen wou, was het zo zwaar als lood. Dan zag hij er één, dat hem goed beviel en hij legde het op zijn schouders. Maar toen merkte hij, dat juist op die plek, waar het op zijn schouder rustte, een puntige doorn in het vlees drong. Zo had elk kruis iets hinderlijks. Als hij alle kruisen had bekeken, gewikt en gewogen, vond hij geen dat hem aanstond. Opeens ontdekte hij nog één, hij had er over heen gezien, zo verloren stond het daar. Hij legde het op zijn schouder. Het was draaglijk, niet te zwaar, niet te licht, juist als was het voor hem gemaakt. Dat kruis zou hij dus dragen. Maar toen hij het heel goed bekeek, bemerkte hij, dat het juist zijn kruis was dat hij tot nu toe gedragen had en dat hij hier had neergezet.
love3Terug naar “Spiritualiteit”