vragen

Verzoek Voorziening Prestatiebeurs

In 2011 is er bij bij diagnose autisme stoornis gesteld. Dit is o.a. ook de reden dat ik waarschijnlijk mijn HBO studie niet kon afronden. Gevolg is dat ik met een grote studie schuld zit. Nu blijkt er bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen Informatie Beheer Groep) een "Verzoek Voorziening Prestatiebeurs" te zijn. Deze kun je met terugwerkende kracht aanvragen. Er zijn geen termijnen verbonden aan het indienen van een Verzoek Voorziening.

Zijn er mensen die ervaring hiermee hebben hoe de DUO hiermee omgaat met deze voorziening?

Terug naar “Autisme spectrum stoornissen”