elsbethmeij

Wetenschappelijk onderzoek naar ASS

Beste Lezer,

Ik zou met dit berichtje jullie aandacht willen vragen voor het volgende
onderzoek.

Het Erasmus Medisch Centrum afdeling Psychiatrie te Rotterdam heeft een
samenwerkingsrelatie met het SARR expertisecentrum Autisme te Rotterdam op het gebied van diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek. Voor een
wetenschappelijk onderzoek naar de beleving van seksualiteit bij mensen
met een autismespectrumstoornis (ASS) zoeken wij deelnemers. Met dit
onderzoek willen we kijken of er verschillen bestaan tussen de seksuele
beleving bij mensen met ASS en mensen zonder ASS. De resultaten zullen
bijdragen aan een zo passend mogelijk behandelaanbod.

Wij zijn op zoek naar mannen tussen de 18 en 65 jaar met het Syndroom van
Asperger of PDD-NOS. Het hebben van een partnerrelatie is niet vereist.
Het onderzoek bestaat uit één vragenlijst over seksuele beleving en enkele vragenlijsten over sociaal gedrag in het algemeen. Bij elkaar zal dit ongeveer een uur duren. Er hoeft dus niets mondeling te worden toegelicht over seksualteit.

Het onderzoek kan op locatie plaatsvinden maar er is ook gelegenheid op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Na het invullen van de vragenlijsten wordt direct een financiële vergoeding van 15 euro gegeven. Deelname is geheel vrijwillig. Alle verstrekte informatie en persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Meewerken aan het onderzoek is daarmee strikt anoniem.

Voor meer informatie kun je mailen op
e.meij@erasmusmc.nl

Met vriendelijke groet,

Elsbeth Meij
e.meij@erasmusmc.nl
010-7031085

Terug naar “Autisme spectrum stoornissen”