davy

ware volksverheffing

Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden (Matteüs 18:20)

"Inzicht in zicht"
Wat: 12 thematische bezinningsmomenten in groepjes van 5 deelnemers
Greep uit het aanbod: bewustzijn, energie, intuïtie, tijdscycli, avatars, …
Wanneer: iedere 1ste zondag van de maand telkens van 9h30 tot 12 uur
Plaats: de Merodedreef 88, 2260 Westerlo

Info: aanmelden via e-mail davymichiels@hotmail.com

Terug naar “Ervaringen met en 'reclame' voor hulpverlening”